Je čas aktualizovat svůj prohlížeč!

Verze Vašeho prohlížeče je příliš stará a není podporována tímto webem. To může mít za následek chybné znázornění obsahu.

Proč byste měli aktualizovat:
  • Webové stránky se načítají rychleji
  • Webové stránky jsou zobrazeny správně a lépe
  • Webové stránky si prohlížíte bezpečnější a jsou lépe chráněny před útoky typu Phishing-Angriffe

PRO UMWELT - Ochrana životného prostredia
Zodpovednosť za ľudí, zvieratá a životné prostredie - na tom predovšetkým záleží majiteľovi a generálnemu riaditeľovi Georgovi Müllerovi. „Ochrana životného prostredia je významným obchodným cieľom našej spoločnosti. Chceme chrániť životné prostredie. Považujeme za svoju povinnosť zachovať ho pre budúce generácie ľucí a zvierat,“ hovorí pán Müller.
Preto spoločnosť urobila v posledných rokoch opatrenia:

  • Stavba fotovoltaického systému (80 kWp) na výrobu zelenej elektriky
  • Výroba kondenzátu vratným systémom na úsporu vody a energie
  • Výrobné procesy sú šetrné k životnému prostrediu
  • Prepravnými obalmi sú iba kartóny vyrobené zo 100% recyklovaného papiera
  • Až 80% našich surovín nakupujeme v našom regióne, nezaťažujeme prostredie diaľkovou dopravou

Happy Cat je zapojený do rôznych projektov zameraných na udržateľnosť zdrojov, ako je napr. ÖKOPROFIT a Kampaň „Bilión stromov“.

Happy Cat sa angažuje v priekopníckom projekeu ÖKOPROFIT®. Medzinárodný projekt je zameraný na oblastnú spoluprácu medzi obcami a firmami. Cieľom projektu je zníženie prevádzkových nákladov a ochrana prírodných zdrojov s dôrazom na udržateľnosť: ekológia, ekonomika a sociálne chovanie.

Ekológia:

Výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu. Minimalizácia spotreby zdrojov.


Ekonomika:

Inovatívne technológie a nižšie prevádzkové náklady.


Sociálna časť:

Motivačný program pre zamestnancov, vznik nových pracovných miest a zachovanie existujúcich. Zlepšenie bezpečnosti práce a zdravotného programu zamestnancov.

ÖKOPROFIT
ÖKOPROFIT

Cena ÖKOPROFIT bola spoločnosti Interquell udelená štvrťou Ausburg.

bilion stromuProjekt „Rastliny pre planétu“ a špeciálna kampaň “Bilión stromov“ má za cieľ vysadiť ve svete miliardu stromov ročne. Idea tohoto projektu sa nechala inšpirovať keňským nositeľom Nobelovej ceny za mier Wangari Maathai. Ten vysadil vyše 30 miliónov stromov v 12 afrických krajinách v osmdesiatych rokoch minulého storočia. Kampaň podporuje výsadbu pôvodných drevín a stromov, ktoré sú najvhodnejšie pro miestne životné prostredie.

Happy Cat venuje z jedného balenia svojich produktov 5 centov na zalesňovanie krajiny. Vďaka tomu bola od začiatku roku 2011 podporená výsadba už 7.500 stromov. Pomáhame tým zastaviť topenie ľadovcov a zmierniť dopad skleníkového efektu.

zooHAPPY CAT je oficiálnym sponzorom ZOO v Augsburgu, a tak napomáha vylepšovať alebo stavať nové ohrady, aby boly zvieratá chované druhovo zodpovedajúcim spôsobom, boly im poskytnuté optimálne životné podmienky a optimálna výživa.

Vyhľadávanie